Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра Метрології та Інформаційно-Вимірювальних ТехнологійІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальних технологій з’явилась в Національному гірничому університеті у результаті реорганізації кафедри електротехніки після того, як у 2003 році вона стала випусковою з однойменного напряму підготовки фахівців.

1.jpg

В різні роки кафедру, створену постановою Ради Катеринославського Вищого гірничого училища від 18 лютого 1906 року, очолювали відомі вчені і педагогічні працівники: Круковський А.В., Іванов М.О., Пироцький П.П., Іванов Б.Г., Давиденко І.О., Куваєв М.Є., Подольський В.А., Поляков М.Г., Машковський В.А., Корсуна В.І.

Головним напрямом наукової роботи кафедри до другої світової війни була розробка і створення технічних засобів зв’язку і вимірювань для шахт. Під керівництвом проф. Пироцького П.П. співробітники кафедри Давиденко І.О., Селищев О.І. та Міщенко Ю.П. розробили портативний пристрій для діагностики електродвигунів гірничих машин в динамічному режимі.

Кафедра приймала активну участь у підготовці фахівців з приладів і систем управління. Останнє продовжувалось до тих пір, поки 11 вересня 1952 року не вийшов наказ МВО СРСР №4159-1626, згідно з яким вказана спеціальність передавалась на спеціальний факультет Дніпропетровського державного університету по підготовці фахівців у галузі ракетної техніки.

На кафедрі почали виконуватись науково-дослідні роботи з електробезпеки, електрифікації та автоматизації гірничих підприємств, в яких активну участь приймали співробітники Ітін А.В. і Подольський В.А.

2.jpg

Співробітники кафедри виконували наукові дослідження і впроваджували їх результати на великих промислових підприємствах таких, як Нижньодніпровський трубопрокатний завод ім. К. Лібкнехта, Дніпровський заводобудівний комбінат, Запорізький коксохімічний завод тощо. Встановились наукові зв’язки кафедри з ведучими електротехнічними науково-дослідними інститутами СРСР. Слід зазначити, що під керівництвом доц. Полякова М.Г, та відповідального виконавця доц. Тарасенка В.Г. за завданням Всесоюзного електротехнічного інституту ім. Леніна виконувалися наукові дослідження по удосконаленню управління тиристорними перетворювачами та приводами постійного та змінного струмів.

На протязі 1980-2000 років на кафедрі електротехніки при безпосередній участі і під керівництвом доц. Машковського В.А. виконувались науково-технічні дослідницькі роботи по оцінці якості електроенергії в підземних мережах шахти Терновська в/о «Павлоградвугілля».

3.jpg

У відповідності з договором між кафедрою електротехніки і ВАТ «Дніпробуммаш» досліджувалось розподілення магнітного поля у магнітних сепараторах з метою використання існуючих сепараторів при збагаченні слабомагнітної руди Кривбасу. Починаючи з 2000 року поновлено роботи по створенню автоматизованих станків шарошечного буріння підривних свердловин, які виконуються під керівництвом доц. Хілова В.С. зі спеціалістами виробничого об’єднання Центрального гірничо-збагачувального комбінату (м. Кривий Ріг), науково-виробничих підприємств „Позитрон” та „Сетан” (м. Жовті Води).

Після призначення у лютому 2002 року завідувачем кафедри проф. Корсуна В.І. ним і аспіранткою Глуховою Н.В. на базі використання fuzzy-логіки, нечітких множин і нейромережевих технологій були розроблені основні елементи системи підтримки рішень при розвязанні задач управління гідротранспортом. Зараз ці роботи продовжуються. Вони стосуються створення систем енергозберігаючого управління допоміжним транспортом шахт та оцінки ризику виникнення аварійних ситуацій на кар'єрах ГЗК (виконавці Козіна І.В. та Литвиненко К.В.).

Асистент кафедри Іконнікова Н.А. під керівництвом проф. Корсуна В.І. виконувала роботу по створенню сучасних систем контролю та технічної діагностики промислових об’єктів, в умовах знаходження їх динамік в хаотичному режимі. В свою чергу асистентка Коваленко І.В. займається впровадженням стандартів ISO 9001 у виробництві

В творчій співдружності з фахівцями Ново-Краматорського машинобудівного та Олександрійського електромеханічного заводами була проведена дослідно-конструкторська робота по впровадженню мікропроцесорних пристроїв в системах управління шахтним підйомом.

Теоретичні і експериментальні дослідження виконані проф. Хілова В.С. дозволили встановити закономірності впливу електромеханічних і гідромеханічних параметрів гірничого устаткування на режими роботи приводних систем. Крім переліченого, на кафедрі старшим викладачем Чорним С.І. виконуються роботи по методичному забезпеченню процесу підвищення ефективності компенсації реактивних навантажень гірничо-збагачувальних підприємств в умовах обмеженості можливостей компенсуючих пристроїв.


Архів подій
© 2006-2020 Інформація про сайт