Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра Метрології та Інформаційно-Вимірювальних ТехнологійВсеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих вчених "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. БЕЗПЕКА ТА ЗВ'ЯЗОК"

(м. Дніпропетровськ, 4 квітня 2013р.)

Секція "Iнформаційно-вимірювальні технології".

Тези доповідей:

1. Бабак К.Є. "Оцінка частот коливань балки".

2. Иванова Е.Д. "Оценка основных составляющих погрешности канала измерения системы электромагнитного контроля структурообразования в прокате".руководитель д.т.н., проф. Корсун В.И.).

3. Кучугура Л.А. "Використання імпульсного методу вимірювань для визначення пошкодження кабельних ліній".

4. Омелич Е.В., Рудейко А.Н. "Анализ погрешностей цифроаналоговых преобразователей".

5. Омеліч Є.В. "Оцінка стану для системи з розподіленими параметрами".

6. Рудейко А.Н. "Фильтрация импульсных помех при параметрическом оценивании случайных сигналов".

7. Туманова Д.Ю. "Обробка сигналів апарату ультразвукової діагностики".(керівник к.т.н., доц. Тарасенко В.Г.).

8. Шнурко К.І. "Методи визначення кількості білка в молоці" .Студентська наука
© 2006-2020 Інформація про сайт