Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра Метрології та Інформаційно-Вимірювальних ТехнологійБиличенко.jpg
Біліченко Юрій Миколайович

Кандидат технічних наук, доцент. У 1980 р. закінчив Дніпропетровський державний університет за фахом "Системи автоматичного управління". У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Визначення методом фізичного моделювання гідродинамічної навантаженості котлів залізничних цистерн при ударах в автозчеп».

Наукові інтереси: енергозбереження на шахтному рійковому транспорті.

Основні публікації за останні роки:

1.Біліченко Ю.М. Про енергозбереження на шахтному електровозному транспорті/Ю.М.Біліченко // Гірнича електромеханіка та автоматика.- 2008.- №81.- С. 40 – 43.

2.Біліченко Ю.М. О скольжении ведущих колес шахтного локомотива/ А.В.Денищенко, Ю.Н. Биличенко // Науковий вісник НГУ.- 2010.- №10.- С.81-83.

3.Біліченко Ю.М. Измерение температуры с помощью оптических пирометров/ Ю.Н.Биличенко// Электротехнические и компьютерные системы.- 2012.- №06(82).- С. 86-88.

4.Біліченко Ю.М., Бєлан В.Т., Дороніна М.А., Бабак К.Є.// Збірник наукових праць 1-ої науково – методичної конференції 2012, Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – С. 213 – 215.

5.Біліченко Ю.М. Зависимость процесса оценивания параметров моделей объектов управления от управляемости и наблюдаемости их состояний / В.И. Корсун, М.А. Доронина,С.Т. Пацера, В.Т. Белан, Ю.Н. Биличенко // VIII Международная научно-техническая конференция, Метрология – 2012 Харьков, 9 – 11 октября 2012 .- С. 620 - 623.

6.Патент Украини 49172. Спосіб визначення коефіцієнта основного опору руху шахтної вагонетки/ Денищенко О.В., Біліченко Ю.М.; заявник та власник Національний гірничий університет.- № u 2009 09461;заявл.14.09.2009; опубл. 26.04.2010, Бюл.№ 8.

7.Патент Украини 50699. Пристрій для контролю швидкості шахтного локомотива та ковзання його ведучих коліс відносно рейкового шляху/ Денищенко О.В. Біліченко Ю.М. .; заявник та власник Національний гірничий університет.- № u 2009 12075; заявл. 24.11.2009; опубл. 25.06.2010, Бюл.№12.

8.Патент Украины 50674. Пристрій для збільшення тягового зусилля шахтного локомотива по зчепленню / Денищенко О.В., Біліченко Ю.М.; заявник та власник Національний гірничий університет.- № u 200911289; заявл. 06.11.2009; опубл. 25.06.2010, Бюл.№12.Склад кафедри
© 2006-2020 Інформація про сайт