Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра Метрології та Інформаційно-Вимірювальних ТехнологійЧерный.JPG
Чорний Станіслав Іванович

Cтарший викладач. У 2010 р. У 1976 році закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту (ДІІТу) на факультеті електрифікації залізниць.

З вересня 1993 р. – асистент кафедри електротехніки (зараз кафедра метрології та інформаційно-вимірювальних технологій). З 2005 р. – старший викладач цієї кафедри. Брав участь у відкритті нового напрямку підготовки – метрологія та інформаційно-вимірювальні технології.

Чорний С.І. автор більше 70-ти публікацій, серед них 11 авторських свідоцтв і патентів.

Сфера наукових інтересів пов’язана з проблемами підвищення ефективності систем електропостачання ГЗК та створення нових способів охолодження вибухозахищених двигунів.

Основні публікації за останні роки:

1.Фурсов В.Д. Расчет системы электроснабжения трехфазного тока карьерного электропоезда с асинхронным приводом / В.Д. Фурсов, Е.И. Сидоренко, С.И. Черный // Горная электромеханика и автоматика : Респ. межвед. науч.-техн. зб. – 1986. – Вып. 68. – С. 30 – 36.

2.Браташ В.А. Особенности электроснабжения электрифицированных железных дорог при использовании карьерных электропоездов / В.А.Браташ, Е.И. Сидоренко, С.И. Черный в книге : Браташ В.А. Тяговые агрегаты на железнодорожном транспорте глубоких карьеров // В.А. Браташ, А.Ю. Дриженко. – М. : Недра, 1989. – С. 119 – 134.

3.Черний С.И. Экономическое управление оснащённостью электрических сетей средствами компенсации реактивной мощности / С.И.Черный // Гірнича електромеханіка та автоматика : Наук.-техн. зб. – 2000. – Вип. 64. – С. 56 – 60.

4.Черный С.И. Улучшение режимов работы электрических сетей за счет снижения перетоков реактивной энергии / С.И. Черный // Гірнича електромеханіка та автоматика : Наук.-техн. зб. – 2003. – Вип. 71. – С. 31 – 35.

5.Патент 61488. Україна : МПК G01J5/10; G01K7/16/ Пристрій для вимірювання температури електрообладнання / С.І. Чорний, А.С. Довгань, В.В.Пікалова (Україна). – 6с. Опубл. 15.06.2006. Бюл.№6.

6.Чорний С.І. Збірник методичних вказівок та програм до виробничо-ознайомчої та виробничої практик для студентів напряму підготовки 0913 Метрологія та вимірювальна техніка / Упорядн. С.І. Чорний, В.Г. Тарасенко. – Д. : НГУ, 2006. – 16с.Склад кафедри
© 2006-2020 Інформація про сайт