Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра Метрології та Інформаційно-Вимірювальних ТехнологійДолга.jpg
Долга Оксана Юріївна

Асистент, заступник завідуючого кафедри по роботі з обдарованою молоддю.

У 2004 році закінчила з відзнакою магістратуру Національного гірничого університету за спеціальністю «Системи управління та автоматика». З 2004 по 2007 р.р. навчалася в аспірантурі НГУ за спеціальністю 05.09.03. «Електротехнічні комплекси та системи”.
З 2007 року - асистент кафедри метрології та інформаційно-вимірювальних технологій.

Сфера наукових інтересів – контроль якості електроенергії; підвищення ефективності використання енергії виробничими підрозділами підприємства.

В даний час читає лекції і веде лабораторні та практичні заняття з дисциплін:
1. Кваліметрія та управління якістю.
2. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю.
3. Основи стандартизації та сертифікації.
4. Методи і засоби вимірювань.
5. Теоретичні основи електротехніки (I і II частина).
6. Теорія електричних і магнітних кіл.
7. Математичне моделювання систем.
8. Мікропроцесорні системи.
9. Системне програмування.
10. Цифрова обробка даних.
11. Електронні пристрої інформаційно-вимірювальних систем.
12. Моделювання вузлів інформаційно-вимірювальних технологій.
13. Конструювання засобів вимірювань.
14. Технологічні вимірювання і прилади.
15. Контроль якості електроенергії.
16. Телеметричні вимірювання.

Веде активну суспільну та професійну діяльність в галузі метрології та електричних вимірювань. Керує підготовкою та проведенням I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямами «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» та «Метрологія, стандартизація, сертифікація». Є членом журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямами «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» та «Метрологія, стандартизація, сертифікація».
З 2008 по 2015 роки підготувала до II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади близько 20 студентів, чотири з яких займали II місце і 5 – III місце.

У співавторстві були видані навчальний посібник та методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи метрології та електричні вимірювання». До всіх дисциплін, що викладаються розроблені методичні забезпечення, програми, конспекти лекцій та комплекси для лабораторних і самостійних робіт.

Має грамоти за кращу доповідь на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях.

Всього опубліковано 14 наукових робіт, в тому числі одна монографя, зроблено 7 доповідей на конференціях.

Основні публікації за останні роки:

1. Аналіз впливу невизначеності параметрів феромагнітних пластин на індукцію магнітного поля полюсів магнітних сепараторів / Тарасенко В.Г., Долга О.Ю. // Метрологія та прилади. - 2014 -№1.- С 217-220.
2. Тарасенко В.Г., Долга О.Ю. Основи метрології та електричні вимірювання Навч. посібник: / Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет" Дніпропетровськ: НГУ, 2011.-213 с.


Склад кафедри
© 2006-2020 Інформація про сайт