Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра Метрології та Інформаційно-Вимірювальних ТехнологійДрешпак.JPG
Дрешпак Наталія Станіславівна

Кандидат технічних наук, доцент. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.09.03 „Електротехнічні комплекси та системи” на тему: «Режими індукційного нагріву деталей машин з рознімним з’єднанням циліндричних поверхонь».

Сфера наукових інтересів − підвищення ефективності систем індукційного нагріву з’єднань деталей машин з метою їх демонтажу; розробка принципів вимірювання та контролю ефективності споживання електроенергії виробничими підрозділами підприємств.

Основні публікації за останні роки:

1.Пат. України 43365, МПК В23Р19/02. Пристрій для індукційного розпресовування деталей/ Півняк Г.Г., Дрешпак Н.С.; заявник та патентовласник Національний гірничий університет. - № u 2009 03180; заявл. 03.04.2009; опубл. 10.08.2009, Бюл.№15.

2.Пат. України 43339, МПК В23Р19/02. Спосіб керування індукційним розпресовуванням деталей/ Півняк Г.Г., Дрешпак Н.С.; заявник та патентоодержувач Національний гірничий університет. - № u 2009 02908; заявл. 27.03.2009; опубл. 10.08.2009, Бюл.№15.

3.Індукційний нагрів в електротехнології демонтажу рознімних з’єднань деталей: монографія [текст] /Н.С. Дрешпак. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 102 с.

4.Pivnyak, G.G & Dreshpak, N.S. 2011. Induction heating in electrotechnology of machine parts dismantling. Netherlands: CRC Press/ Balkema, 2:1-6.

5.Дрешпак, Н.С. Результати аналізу режимів індукційного нагріву рознімних деталей машин /Н.С. Дрешпак// Науковий Вісник Національного гірничого університету: Наук.-техн. журнал. – 2012. – Вип.№4(130). − С.108-113Склад кафедри
© 2006-2020 Інформація про сайт