Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра Метрології та Інформаційно-Вимірювальних ТехнологійКандидат технічних наук, доцент Глухова Наталія Вікторівна отримала наступні патенти:l) патент на корисну модель - СПОСІБ АВТОМАТЕЗОВАННОЇ ДІАГНОСТИКИ ПОРУШЕНЬ УРОДИНАМІКИ НИЖНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ

ll) патент на корисну модель - СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ КРОВІ.

lll) патент на корисну модель - СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ЛЕЙКОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ.

lV) патент на корисну модель - СПОСІБ ЕКСПРЕС-ОЦІНКИ СТАНУ РІДИННО-ФАЗНОГО ОБ'ЄКТА.

V) патент на корисну модель - СПОСІБ ОЦІНКИ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ВОДИ.

© 2006-2020 Інформація про сайт