Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра Метрології та Інформаційно-Вимірювальних ТехнологійХилов.JPG
Хілов Віктор Сергійович

Народився 7 грудня 1953 року в м. Чіта РФ. У 1971 році закінчив середню школу.

У 1976 р. закінчив з відзнакою Дніпропетровський гірничий інститут за фахом "Електричний привод і автоматизація промислових установок". У том же році поступив вчиться до очної аспірантури при кафедрі електроприводу ДГІ.

З 1979 по 1986 р.р. працював провідним науковим співробітником Науково-дослідного сектору ДГІ.

З 1986 р. асистент, а з 1992 р. доцент кафедри електротехніки і метрології НГУ. 1993-1996 р.р. докторант кафедри електротехніки і метрології НГУ.

У 2011 році захистив дисертацію із присвоєнням ученого ступеню доктора технічних наук.

Напрямок наукових досліджень пов’язаний із розробкою автоматизованих електромеханічних систем для гірничорудної промисловості України. Опубліковано 122 наукові роботи, серед яких одна монографія, 5 авторських свідотств на винаходи і 2 патенти на винаходи, що пов’язані з особливостями роботи електромеханічних систем стаціонарних і мобільних установок гірничорудної промисловості України.

За результатами загальноукраїнського конкурсу 2006 року “Спосіб керування процесом буріння” визнано кращім винаходом України у Дніпропетровський області, за яким укладено ліцензійний договір на його промислове використання. Впроваджено технічний проект “Модернізація автоматизованих електроприводів кар’єрних бурових верстатів гірничо-збагачувальних комбінатів України”.

Основні публікації за останні роки:

1. Хілов В.С. Визначення якісних показників роботи приводних систем бурового верстату/ Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». - Харків: НТУ «ХПI», 2010, № 43,с.207-208.

2. Бешта О.С., Хілов В.С., Кожевников А.О. Способы бурения с импульсным вращением инструмента/Матеріали міжнародної конференції “Форум гірників – 2010” Дніпропетровськ, НГУ, 2010– C. 3-8.

3. Хилов В.С. Особенности расчета параметров поля вокруг токопровода при использовании датчика тока с элементами Холла/«Информационные системы и технологии».- Орел, 2010, №6(62) - C.55-60. 118. Хілов В.С. Системи керування електромеханічними процесами в кар'єрних бурових верстатах/ Автореф. на здоб. уч.ступ. докт.техн.наук, 2010, 25 с.

4. Хілов В.С. Визначення областей стійкості роботи контурів із ПД-нечіткою корекцією/ Електротехнічні та компютерізовані системи. Тематичний випуск. Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика - Київ: Техніка, 2011, № (03)79,с.442-443.

5. Khilov V.S. Drill spinner drive dynamic performances correction of blast hole boring rig/Матеріали міжнародної конференції “Форум гірників – 2011” Дніпропетровськ, НГУ, 2011– C. 90-95.

6. Бешта А.С., Хилов В.С., Кожевников А.А. Исследование амплитудно-частотной характеристики способов бурения с импульсным вращением инструмента/Матеріали міжнародної конференції “Форум гірників – 2010” Дніпропетровськ, НГУ, 2011– C. 7-16.

7. Бешта О.С., Хілов В.С., Кожевников А.О. Розробка задавача імпульсного обертання електропривода бурового верстата // Наук. вісник НГУ.– 2011. – №5. – С. 103-107.

8. Хілов В.С. Особливості застосування ресурсо та енергозберігаючих технологій у приводних системах змінного струму в шарошкових верстатах нового покоління для кар’єрів України/ Наук.-техн. зб. Гірнича електромеханіка та автоматика. Вип. 80. Дніпропетровськ, НГУ, 2012.- С.154-156.

9.Системи керування автоматизованими електроприводами кар’єрних верстатів шарошкового буріння підривних свердловин: монографія [текст] / Хілов В.С. – Д.: Державний ВНЗ “НГУ”НГУ, 2013. – 255 с.

10.Патенти.

Методичне забезпечення:

1.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” (розділ “Стаціонарні процеси у лінійних електричних колах”)

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ( ІНСТРУКЦІЇ ) ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ» РОЗДІЛ «НЕСТАЦІОНАРНІ ПРОЦЕСИ В ЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАНЦЮГАХ І СТАЦІОНАРНІ ПАРОЦЕССИ В НЕЛІНІЙНИХ ЛАНЦЮГАХ»

3. Методичні вказівки і контрольні завдання до практичних занять по курсу "ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ" Частина 2, Модуль 3 "ТРИФАЗНІ ЛАНЦЮГИ, ПОЛІГАРМОНІЧНІ СТРУМИ І НАПРУГА В ОДНОФАЗНИХ І ТРИФАЗНИХ ЛАНЦЮГАХ, ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАНЦЮГАХ”

4. Методичні вказівки, типові завдання і контрольні завдання до практичних занять по курсу "ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ" Частина 2, Модуль 5 "АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАСИВНИХ ЧОТИРИПОЛЮСНИКІВ, РЕКТІВНИХ ФІЛЬТРІВ І ЛАНЦЮГІВ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ. ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЛАНЦЮГАХ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ"


Склад кафедри
© 2006-2020 Інформація про сайт