Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра Метрології та Інформаційно-Вимірювальних ТехнологійКийко.jpg
Кійко Володимир Вікторович

Асистент, заступник декана електротехнічного факультету НГУ з питань інформатизації (на громадських засадах). У 1996-1999 р.р. навчався в аспірантурі за спеціальністю 05.09.03. «Електротехнічні комплекси та системи”.

З листопада 1999 р. – асистент кафедри електротехніки (зараз кафедра метрології та інформаційно-вимірювальних технологій). Профорг кафедри.

Сфера наукових інтересів пов’язана з проблемами підвищення ефективності процесів передачі і перетворення електроенергії в технологічному електроустаткуванні шляхом удосконалення методів і засобів контролю, управління і їх метрологічного забезпечення.

Основні публікації за останні роки:

1). Патенти на винаходи:

2). Статті:

1. Коваленко І.В., Кійко В.В. Використання коефіцієнтів відносних втрат в системі підтримки прийняття рішень корекції процесу електроспоживання // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2009. – Вип. 82 – С. 39-41.

2. Кійко В.В., Коваленко І.В. Моніторинг спотворюючи систем при передачі електроенергії //Гірнича електромеханіка та автоматика: наук.-техн.зб. – 2011. – Вип. 87. – С. 37-39.Склад кафедри
© 2006-2020 Інформація про сайт