Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра Метрології та Інформаційно-Вимірювальних ТехнологійКрасовский.JPG
Красовський Павло Юрійович

Кандидат технічних наук, асистент.

У 2004 р. закінчив Національний гірничий університет.З 2004-2007 р.р. навчався в аспірантурі за спеціальністю 05.09.03. «Електротехнічні комплекси та системи”.

Наукові інтереси: характер динаміки властивостей та технологічних втрат в елементах електричних мереж при транспортуванні електричної енергії.

Основні публікації за останні роки:

1.Метод контроля расстройки режима компенсации емкостной составляющей тока замыкания /Шкрабец Ф.П., Красовский П.Ю.// Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2004. – Вип. 72.

2.Классификация и расчет технологических потерь электроэнергии в распределительных сетях // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2005. – Вип. 73

3.Влияние критических эксплуатационных режимов работы трансформаторов на погрешность измерительных и информационных систем /Шкрабец Ф.П., Красовский П.Ю., Вареник Е.А.// Москва: «Неделя горняка»№11 – 2005. – С. 307

4.Класифікація і структура втрат електроенергії /Шкрабець Ф.П., Куваєв Ю.В., Ципленков Д.В., Красовський П.Ю.// Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук: КДПУ, 2005. – Вип. 3/2005 (32). – С. 122

5.Фактори, що впливають на динаміку технічних втрат в трансформаторах /Красовский П.Ю.// Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2005. – Вип. 75

6.Фактори, що впливають на динаміку технічних втрат в лініях електропередач /Красовский П.Ю.// Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2006. – Вип. 76

7.Погрешность информационно-измерительных систем и влияющие на них факторы //Красовский П.Ю.// Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2007. – Вип. 77 – с.119-122

8.Устройство контроля хищений электроэнергии / Шкрабец Ф.П., Красовський П.Ю. //Горная электромеханика и автоматика: Науч. – техн. сб. – 2007. – Вып. 78 – с.25-30

9.I международная научно-практическая конференция «Электрофикация железнодорожного транспорта Трансэлектро-2007» / Остапчук А.В., Красовский П.Ю. / Устройство контроля хищений электроэнергии

10.Влияние коррозии алюминия на электрические параметры ЛЭП / Шкрабец Ф.П., Красовський П.Ю. //Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. -техн. зб. - 2007. - Вип. 79. – С. 36-39.

11.VI міжнародна науково-технічна конференція «Ефективність та якість електропостачання промислових підприємств (EPQ-2008)» Збірник праць. / Шкрабец Ф.П., Гребенюк А.Н., Красовский П.Ю. «Влияние коррозии на электрические и механические параметры линии электропередач» стр. 201-204 Мариуполь 21-23 травня, 2008

12.Складові втрат електроенергії в елементах систем електропостачання / П.Ю. Красовський // Вісник ДНУЗТімені академіка В. Лазаряна. 2009. – вип.27. – с.77-80.

13.Operating dynamics of parameters and technical losses in the components of power supply systems/P.Krasovskiy, D.Tsyplenkov, O.Nesterova// Energy Efficiency Improvement of Geotechnical Systems, Taylor & Francis Group, London, UK – с. 113-119

14.Характер изменения нагрузочных потерь в воздушных ЛЭП при длительной эксплуатации/ Шкрабец Ф.П., Красовський П.Ю. //Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. –техн. зб. – 2013. –Вип. 90 – с.16-20Склад кафедри
© 2006-2020 Інформація про сайт