Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра Метрології та Інформаційно-Вимірювальних ТехнологійСЕКЦІЯ 12
МЕТРОЛОГІЯ, ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Керівник – Корсун Валерій Іванович – д.т.н., професор, завідувач кафедри

метрології та інформаційно-вимірювальних технологій

Секретар – Долга Оксана Юріївна – асистент кафедри метрології та інфор-

маційно-вимірювальних технологій


1. Белік Т.М. ст. гр. МВ-11

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

РОБАСНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ

2. Бутхарей Д.С. ст. гр. МВ-11

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

ВИМІРЮВАННЯ ОПОРУ КОНТУРУ ЗАХИСНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ

3. Головко В.С. ст. гр. МВ-11

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЛОГОВИХ ТА ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ

4.Дороніна М.А., Харламова Ю.М., аспіранти кафедри метрології та ІВТ,

Корсун В.І., д.т.н., проф.завідувач кафедри метрології та ІВТ

(Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

ВПЛИВ СПОСТЕРЕЖУВАНОСТІ МОДЕЛЕЙ ОБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ НА МЕТРОЛОГІЧНУ

ОЦІНКУ ЇХ СТАНІВ

5.Доценко С.О. ст. гр. МВ-11

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

У ПОШУКАХ ТОЧНОГО ЧАСУ

6. Земляний О.С. ст. гр. МВ-11

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

ЦЕ ДИВНЕ СЛОВО «ПОВІРКА»

7. Иванова Е.Д. ст. гр. МВ-10

(Государственный ВУЗ "Национальный горный университет", г. Днепропетровск, Украина)

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КАНАЛА ИЗМЕРЕНИЯ СИСТЕМЫ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КОНТРОЛЯ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ В ПРОКАТЕ

8.Кодрін Я.І. ст. гр. МВ-11

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗВІРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ

9.Ларіонов Ю.І. ст. гр. МВ-11

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

СПОРТ І МЕТРОЛОГІЯ

10. Мирна А.Л. ст. гр. МВ-11

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

КРИТЕРІЇ ПЕРЕВІРКИ СТАТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗ ПРО ЗАКОНИ РОЗПОДІЛУ ВИПАДКО-

ВИХ ВЕЛИЧИН

11. Перекопский Е.В. ст. гр. МВ-10

(Государственный ВУЗ "Национальный горный университет", г. Днепропетровск, Украина)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИЗБЫТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ВЛАЖНОСТИ ОБОЕВ

12. Пилипенко А.Ю. ст. гр. МВ-11

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

МЕТРОЛОГІЯ І ОБ’ЄКТИВНА ІСТОРІЯ

13. Прокуда Е.Ю., аспірант, Корсун В.І., д.т.н. проф., завідувач кафедри метрології та ІВТ

(Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ., Україна)

ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ ДЛЯ ОЦІНКИ СТАНУ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

КАР’ЄРНИХ АВТОСКИДАЧІВ

14.Радочина Н.М. ст. гр. МВ-10

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

ОГЛЯД ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

15.Рись О.Г. ст. гр. МВ-10

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ СТАНУ ЛЮДИНИ ПРИ ФІЗИЧНОМУ

НАВАНТАЖЕННІ

16.Руденко А.О. ст. гр. МВ-10

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЯК ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

17.Хведзевич А.В. ст. гр. МВ-10

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

МЕТРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОБЛІКУ КІЛЬКОСТІ НАФТОПРОДУКТІВ

18.Чулкова О.О. ст. гр. МВ-10

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

СТІЧНИХ ШАХТНИХ ВОД

19.Саржан А.О. ст. гр. МВ-10

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ХАРЧОВОЇ ГЛЮКОЗИ НА ВИРОБНИЦТВІ

20.Свініна Д.О. ст. гр. МВ-11

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

ОСНОВНІ І ПОХІДНІ ОДИНИЦІ СИСТЕМИ SI

21. Серченя Е.С. ст. гр. МВ-11

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

ДЕЯКІ СТАРОВИННІ ТА СУЧАСНІ МІРИ МАСИ

22. Федюк Є.О. ст. гр. МВ-11, Красовський П.Ю., асистент

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

ДЕЯКІ СТАРОВИННІ ТА СУЧАСНІ МІРИ ОБ’ЄМУ

23. Хворостянкін А.С. ст. гр. МВ-11

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

СТАРОВИННІ ТА СУЧАСНІ МІРИ ДОВЖИНИ

Студентська наука
© 2006-2020 Інформація про сайт