Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра Метрології та Інформаційно-Вимірювальних ТехнологійСЕКЦІЯ 12
МЕТРОЛОГІЯ, ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКАКерівник секції – Корсун Валерій Іванович – д.т.н., професор, завідувач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальних технологій.

Секретар секції – Долга Оксана Юріївна – асистент кафедри метрології та інформаційно-вимірювальних технологій,


1. Бабак К.Є. студентка гр. МВ-09

(Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

КОЛИВАННЯ БАЛКИ, ЩО ВІЛЬНО СПИРАЄТЬСЯ

2. Біліченко Ю.М., к.т.н., доцент, Радочина Н.М. студентка гр. МВ-10

(Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

АНАЛІЗ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОВИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ МЕМБРАННОГО ТИПУ

3. Бурлаков А.О. студент гр. МВ-09 

(Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна)

ОЦІНКА ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЧОТИРИПОЛЮСНИКІВ

4. Долга О.Ю., асистент, Решетняк О.О. студентка гр.МВ-10

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗГУЩЕНОГО МОЛОКА

5. Земляний В.С. студент гр. МВ-09

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

ВІРТУАЛЬНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИМІРЮВА-ЛЬНОГО КАНАЛУ ТЕМПЕРАТУРИ

6.Iванова Є.Д. ст. гр. МВ-10, Корсун В.I ., д. т. н., проф.,

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ СКАДОВИХ ПОХИБКИ КАНАЛУ ВИМIРЮВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОМАГНIТНОГО КОНТРОЛЮ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ В ПРОКАТI

7. Ковшов Г.Н., д.т.н., проф., Ужеловский А.В., аспирант.

(Державний ВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпропетровськ, Україна)

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ЗАВИСИМОСТИ ПОКАЗАНИЙ АКСЕЛЕРОМЕТРА ОТ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8. Кучугура Л.А., студентка гр. МВ-09

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ІМПУЛЬСНИХ ВИМІРЮВАНЬ У ПОШКОДЖЕННІ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ

9. Негрійко М.В. студентка гр.МВ-09

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ОПРОМІНЕННЯ ВІД МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ

10. Омеліч Є.В. студентка гр. МВ-09

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

СПОСТЕРЕЖУВАНІСТЬ І ВИБІР КІЛЬКОСТІ РОЗМІЩЕНЬ ДЛЯ СИСТЕМИ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

11. Рудейко А.М. студентка гр. МВ-09

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

АНАЛІЗ ІМПУЛЬСНИХ СКЛАДОВИХ ЗАВАД ЗА ДОПОМОГОЮ ВІКОННОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР’Є

12. Тарасенко В.Г., к.т.н., доцент, Хведзевич А.В. студентка гр.МВ-10

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ПАЛИВА В РЕЗЕРВУАРАХ НА АЗС

13. Туманова Д.Ю., студентка гр. МВ-09

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

МЕТОДИ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ АПАРАТУ УЗД

14. Чорний С.І. старший викладач, Рись О.Г, Руденко А.О. студентки гр. МВ-10

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

ФОРМУВАННЯ ПОХИБОК ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ СХЕМОЮ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

15. Шнурко К.І. студентка гр.МВ-09

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

ОЦІНКА ЯКОСТІ КОРОВ’ЯЧОГО МОЛОКАСтудентська наука
© 2006-2020 Інформація про сайт