Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра Метрології та Інформаційно-Вимірювальних ТехнологійТарасенко.JPG
Тарасенко Василь Григорович

Кандидат технічних наук, доцент. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.09.03 «Електрообладнання» на тему «Розробка методів і засобів оцінки енергетичних показників електроприводів змінного струму промислових установок». У 1991р. присвоєно звання доцента по кафедрі електротехніки.

Наукові інтереси: підвищення енергетичних показників перетворювача частоти для шахтного транспорту з індуктивною передачею енергії;експериментальні дослідження нефазових і структурних перетворювань у вугіллі під впливом магнітних і електричних полів;дослідження природи електромагнітних випромінювань у вугіллі під час зміни тиску, температури та режимів фільтрації флюїдів.

Основні публікації за останні роки:

1.Тарасенко В.Г. Оценка погрешностей процесса адаптивной идентификации параметров квазистационарного объекта по средством двух моделей с перестраиваемыми структурами / В.И. Корсун, В.Т. Белан, В.Г. Тарасенко, О.Ю. Каранда // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – 2008. – вип. 3(56).– Том 1. – С. 124-130.

2.Тарасенко В.Г. Измерение электрических характеристик углей под влиянием давления и температуры/ В.Г. Тарасенко, В.В. Соболев, А.С. Поляшов // Науковий вiсник НГУ. – 2008. – №8.– С. 51 – 54.

3.Тарасенко В.Г. Неопределенность измерения КПД синхронних двигателей при оценке эффективности электропотребления /, В.Г. Тарасенко, О.Ю. Каранда // Метрологія та вимірювальна техніка. Наукові праці конференції у 2-х томах. Харків.– 2008. – Том 1. – С. 279 - 282.

4.Тарасенко В.Г. Шумы при измерениях электрических характеристик углей / В.Г. Тарасенко, В.В. Соболев, А.С. Поляшов // Уголь Украины. – 2010. – №4.– С. 27-29.

5.Тарасенко В.Г., Долга О.Ю. Основи метрології та електричні вимірювання. Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2011. – 214с.

6.Тарасенко В.Г. Обробка сигналів апарату ультразвукової діагностики / В.Г. Тарасенко, Д.Ю. Туманова// Інформаційні технології. Безпека та зв'язок: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2013 – С. 60-61.Склад кафедри
© 2006-2020 Інформація про сайт