Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра Метрології та Інформаційно-Вимірювальних ТехнологійДИПЛОМУВАННЯ

БАКАЛАВРИ

1. Загальні вимоги до дипломних проектів та дипломних робіт

2. Рамки

3. Приклад рамки для креслень

4. Пояснювальна записка дипломного проекту (роботи)

5. Завдання на дипломний проект

6. Подання голові екзаменаційної комісії

МАГІСТРИ

1. ДСТУ 3008-95

2. Пояснювальна записка дипломної роботи

3. Завдання на виконання кваліфікаційної роботи магістра

4. Подання голові екзаменаційної комісії

СПЕЦІАЛІСТИ

1. Загальні вимоги до дипломних проектів та дипломних робіт

2. Пояснювальна записка дипломного проекту

3. Завдання на дипломний проект

4. Подання голові екзаменаційної комісії


A. Методичні вказівки щодо виконання розділу охорона праці (спеціалісти та магістри)

B. Методичні вказівки щодо виконання єкономічної частини (спеціалісти та магістри)

Теми дипломних проектів та робіт 2015 р.:

1. гр. МВ-11 (бакалаври), згідно з наказом №336л (від 4.03.2015р.)

2. гр. МВ-14 (спеціалісти), згідно з наказом №336л (від 4.03.2015р.)

3. гр. МВ-14 (магістри), згідно з наказом №336л (від 4.03.2015р.)

Теми дипломних проектів та робіт 2016 р.:

1. гр. МВ-12 (бакалаври), згідно з наказом №586л (від 12.04.2016р.)

2. гр. МВ-15-1c (спеціалісти), згідно з наказом №586л (від 12.04.2016р.)

3. гр. МВ-15-1м (магістри), згідно з наказом №586л (від 12.04.2016р.)

Склад екзамінаційних комісій на 2015 рік.

1.Склад державних екзамінаційних комісій для проведення атестації бакалаврів:

DEK1.JPG

2.Склад екзамінаційних комісій для проведення атестації спеціалістів та магістрів:


DEK2.JPG


Студентам
© 2006-2022 Інформація про сайт