Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра Метрології та Інформаційно-Вимірювальних ТехнологійПРИЛАДИ, СТВОРЕНІ СПІВРОБІТНИКАМИ КАФЕДРИ


І) Прилади, створені доцентом кафедри Бєланом Володимиром Трохимовичем:

1.JPG 

5-ти канальний прилад «Океан-1»(Рис.1). Призначений для оцінки функціонального стану людини-оператора в польових умовах. На виході приладу отримаємо аналогові сигнали, які сформовані для запису на магнітофон. Вимірює 5 фізіологічних пораметрів: 1.Частоту серцевих скорочень (ЧСС). 2.Частоту подиху (ЧД). 3.Температуру тіла (Т)(на виході приладу). 4.Шкірно-гальванічну реакцію (ШГР). 5.Квазістаціонарний потенціал (КСП), показник працездатності людини.

2.JPG

Психофізіологічний прилад ПФП-1(рис2) Призначений для оцінки функціонального стану людини-оператора в польових умовах безпосередньо в цифровому виді. Вимірює 5 фізіологічних показників: 1.Частоту серцевих скорочень (ЧСС). 2.Частоту подиху (ЧД). 3.Температуру тіла (Т)(на виході приладу). 4.Шкірно-гальванічну реакцію (ШГР). 5.Квазістаціонарний потенціал (КСП), показник працездатності людини.

3.JPG

Портативний комплекс (Рис.3) для дослідження людини-оператора. Комплекс призначений для психофізіологічних досліджень людини в польових і стаціонарних умовах. До складу комплексу входять: 1.Апаратура для зняття фізіологічних показників (4показника). 2.Апаратура, що реалізує психологічні тести й методики (5 методик). Комплекс має можливість підключення до ПОМ, що дозволяє затягати й обробляти результати досліджень, крім того ПОМ суттєво розширює область застосування комплексу.

4.JPG
5.JPG

Цифровий аналізатор споживаного кисню (Рис.4). Служить для визначення кількості кисню в повітрі, що видихається.


Низькочастотний генератор(Рис.5) призначений для використання в електронній техніці, при налагодженні й настроюванню апаратури, у медичній галузі, біології, там, де потрібні інфранизкочастотні імпульси П- образної форми. Генератор видає П-образні імпульси амплітудою від 0 до 10В, частота сигналу-0,001-100Гц.


ІI) Прилади, створені доцентом кафедри Тарасенко Василем Григоровичем під керівництвом професора Полякова М.Г.:


IKM.JPG

Прилад (рис.6) для виміру та безперервного контролю коефіцієнта потужності в системах електропостачання промислових підприємств. Дозволяє візуально реєструвати значення коефіцієнта потужності, в результаті вимірювання видається аналогова напруга, яка прямо пропорційна поточним значенням коефіцієнта потужності. Контроль здійснюється в ланцюгах з ємнісним і індуктивним характером реактивного навантаження.

IKM2.JPG

Прилад (Рис.7) для виміру й безперервного автоматичного контролю коефіцієнта потужності в системах електропостачання промислових підприємств. Дозволяє візуально реєструвати значення коефіцієнта потужності, визначати його середнє інтегральне значення за певний період часу, в результаті вимірювання видається аналогова напруга, яка прямо пропорційна поточним значенням коефіцієнта потужності. Контроль здійснюється в ланцюгах з ємнісним і індуктивним характером реактивного навантаження, при цьому індуктивному характеру відповідає позитивна вихідна напруга, а ємнісному — негативна. На передній панелі приладу є світловий індикатор характеру реактивного навантаження.Наукова діяльність кафедри
© 2006-2022 Інформація про сайт