Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра Метрології та Інформаційно-Вимірювальних ТехнологійКорсун.JPG
Корсун Валерій Іванович

Народився 4 січня 1947 року у місті Волноваха Донецької області. У 1965 році з золотою медаллю закінчив Волноваську СШ №3 і вступив до фізико-технічного факультету Дніпропетровського національного університету для навчання за фахом „системи автоматичного управління”. По його закінченню у 1971 році був рекомендований до очної аспірантури ДНУ, де виконував дисертаційні дослідження за спеціальністю „теоретична кібернетика”.

У 1977 році в Севастопольському національному технічному університеті захистив кандидатську дисертацію на тему „Розробка і дослідження методів адаптивної ідентифікації об’єктів управління”.

З 1979 року він є співробітником Національного гірничого університету. До того працював на посадах молодшого і старшого наукового співробітників науково-дослідного сектору ДНУ та міжвузівського обчислювального центру при ДНУ і асистента кафедри основ автоматики Українського державного хіміко-технологічного університету.

В Національному гірничому університеті до захисту докторської дисертації працював на посадах доцента кафедр прикладної математики і технічної кібернетики, управління в технічних системах.

У 1985 році виконував обов’язки завідувача кафедри прикладної математики і технічної кібернетики, а у 1994-97 роках – обов’язки завідувача кафедри управління в технічних системах.

У 1999 році в спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету радіоелектроніки захистив докторську дисертацію на тему „Методи і системи адаптивної ідентифікації та управління технологічними процесами, використовуючі принципи симетрії” (спеціальність: „системи та процеси керування”). З 2000 року – професор кафедри системного аналізу і управління. В лютому 2002 року очолив кафедру електротехніки, яка у грудні 2003 року була перейменована у кафедру електротехніки та метрології, а у травні 2007 року – у кафедру метрології та інформаційно-вимірювальних технологій.

З його ініціативи і при активній участі у 2003 році НГУ розпочав підготовку фахівців за напрямом „Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології”, частково відновивши закриту в ньому у 1952 році із-за відкриття у ДНУ фізико-технічного факультету спеціальність з приладів і систем управління.

Нині він є членом науково-методичної комісії МОН України та входить до складу групи фахівців з розробки стандартів вищої школи з зазначеного вище напряму підготовки фахівців.

За час роботи в НГУ Корсун В.І. керував 15 госпдоговірними та держбюджетними науково-дослідними роботами. Приймав і приймає активну участь у підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за спеціальностями 05.13.07 – автоматизація процесів керування, 05.13.06 – інформаційні технології, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Він входить до складу спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій зі спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Є членом редакційних комісій збірників наукових праць, які визначені в якості фахових списками ВАК України: „Системні технології” (НМетАУ) і „Адаптивні системи автоматичного управління” (НТУУ „КПІ (НДІ „СТ”)). Професор Корсун В.І. є членом регіонального наукового семінару „Сучасні проблеми управління і моделювання складних систем”, який функціонує при Придніпровському науковому центрі НАН України.

Він є одним із співзасновників відомої в Україні і за її межами наукової школи, досягненням якої є створення ефективних методів і систем оптимізації та адаптивної ідентифікації на базі використання принципів симетрії та синергетики. Автор понад 200 наукових та науково-методичних праць, серед яких 1 монографія та 30 навчально-методичних розробок. З 2011 року проф. Корсун В.І – академік Міжнародної академії стандартизації.


Склад кафедри
© 2006-2021 Інформація про сайт