Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кафедра Метрології та Інформаційно-Вимірювальних ТехнологійКАФЕДРА СЬОГОДНІ

 1.JPG

Сьогодні кафедра готує бакалаврів за напрямом 6.051001 - «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7(8).05100101 – «Метрологія та вимірювальна техніка».

2.JPG

На кафедрі викладаються дисципліни для студентів інституту електроенергетики, геологорозвідувального факультету, а також інституту заочно-дистанційної освіти.

4.JPG

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 3 доктора технічних наук, професора; 5 кандидатів технічних наук, доцентів; 1 старший викладач; 5 асистентів. Усього на кафедрі працює 20 співробітників.

Кафедра має у своєму розпорядженні сучасні навчальні і наукові лабораторії: "Електротехніки та електроніки", "Електронних вимірювальних приладів", "Електричних вимірювань","Технологічних вимірювань","Інформаційно-вимірювальних технологій та метрології"реалізована на базі комп'ютерного класу, а також предметну аудиторію ім. С.А. Волотковського.

3.JPG

Підготовка фахівців вищої кваліфікації на кафедрі виконується через докторантуру, аспірантуру і магістратуру за спеціальностями:

  • 05.13.06 - інформаційні технології;
  • 05.09.03 - електротехнічні комплекси і системи.
  • 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи;
  • 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.Про кафедру
© 2006-2022 Інформація про сайт