National TU Dnipro Polytechnic — Compliance with the Time
Department of Metrology and Information Measuring Technologies
GROUP BACHELOR'S DEGREE DEGREE OF SPECIALIST MASTER'S DEGREE

V-10

1.Batechko Aleksandra

2.Voskoboynik Anatoliy

3.Ivanova Elizaveta

4.Loginova Nataliya

5.Perekopskiy Evgeniy

6.Radochina Nadezhda

7.Rys Olga

8.Rudenko Anastasiya

9.Sarzhana Andrey

10.Khvedzevich Anna

11.Chulkova Oksana

1.Batechko Aleksandra

2.Borisov Dmitriy

3.Voskoboynik Anatoliy

4.Loginova Nataliya

1.Ivanova Elizaveta

2.Perekopskiy Evgeniy

3.Radochina Nadezhda

4.Rys Olga

5.Rudenko Anastasiya

6.Sarzhana Andrey

7.Khvedzevich Anna
Graduates
© 2006-2018 Інформація про сайт