Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of Metrology and Information Measuring Technologies


Пат. України 43365, МПК В23Р19/02. Пристрій для індукційного розпресовування деталей/ Півняк Г.Г., Дрешпак Н.С.; заявник та патентовласник Національний гірничий університет. - № u 2009 03180; заявл. 03.04.2009; опубл. 10.08.2009, Бюл.№15.


© 2006-2020 Інформація про сайт