Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Department of Metrology and Information Measuring TechnologiesGROUP BACHELOR'S DEGREE DEGREE OF SPECIALIST MASTER'S DEGREE

V-07

1.Borkun Tetyana

2.Vlasenko Olena

3.Gulyaev Kostyantin

4.Doronina Marina

5. Egorov Evgen

6.Kebal Evgeniya

7.Klassen Yana

8.Kotlyar Valentina

9.Onichenko Juliya

10.Svitlichniy Denis

11.Solodun Viktoriya

12.Tarasenko Evgeniya

13.Timochenko Nina

14.Tkachuk Kseniya

15.Fedorova Katerina

16.Shvachka Mikola

1.Egorov Evgen

2.Svitlichniy Denis

3.Solodun Viktoriya

4.Timochenko Nina

5.Tkachuk Kseniya

6.Fedorova Katerina

1.Borkun Tetyana

2.Vlasenko Olena

3.Gulyaev Kostyantin

4.Doronina Marina

5.Kebal Evgeniya

6.Klassen Yana

7.Kotlyar Valentina

8.Onichenko Juliya

9.Tarasenko Evgeniya

10.Shvachka Mikola
Graduates
© 2006-2021 Інформація про сайт